dilluns, 16 de març de 2009

El pulsòmetre - pràctica de la Setmana Cultural

El pulsòmetre

El pulsòmetre és un instrument de mesura de la freqüència cardíaca i, per tant, de la intensitat de l'exercic físic.

Consta d'un cinturó que es col·loca a l'altura del pit que capta els batecs del cor i un rellotge digital que recull la informació i la mostra constantment en la pantalla.


Algunes de les funcions que actualment presenten els pulsòmetres són:

- Cronòmetre, rellotge i calendari
- Mesura de les pulsacions
- Càlcul de la freqüència cardíaca mínima, màxima i mitjana d'un entrenament
- Càlcul de la despesa calòrica
- Càlcul de la velocitat (a partir d'un test inicial d'amplitud de gambada)
- Hi ha pulsòmetres especialment dissenyats per activitats concretes com ciclisme, alpinisme o esquí que poden dur incorporat fins i tot un GPS
- Les dades obtingudes en un pulsòmetre poden, depenent del model, ser traspassades a l'odinador de manera que es pot observar les evolucions personals en un període d'entrenament.

El pulsòmetre és també un instrument per a la seguretat. Un increment de freqüència sobtat o mantenir-se massa temps prop de la freqüència cardíaca màxima, per exemple, poden informar que és necessari baixar la intensitat de l'exercici o inclús aturar-lo. Amb el pulsòmetre podem saber que en tot moment estem fent un exercici saludable.