dilluns, 14 de novembre de 2011

Escriure bé per pensar millor

Pares i mares de l'escola, des de les aules d'educació especial veiem la importància de la lectoescriptura en tot el procès d'aprenentatge que portem a terme amb els vostres fills. És per això, que volem compartir amb tots vosaltres aquest artícle "Escriure bé per pensar millor" de Josep M. Espinàs, trobat a El periódico, el 22 de novembre de 2001.

La Generalitat de Catalunya ha fet un test als alumnes de 10 anys per conèixer com dominen diverses matèries. Recullo aquesta conclusió: en general, els alumnes tenen dificultats per expressar-se per escrit amb correcció lingüística. I els autors de l'informe fan una recomanació importantíssima: que els alumnes utilitzin més el text escrit, perquè millora "la imaginació i l'estructura d'idees".

Tenen tota la raó: quan un aprèn a escriure correctament aprèn també a pensar amb més precisió. I això tambés és útil per als adults. Escriure bé no és escriure litaràriament, o perquè "faci bonic". No. L'escriptura és una tècnica, que alguns faran servir amb ambició literària, però que la majoria necessita dominar com una eina que ha d'utilitzar cada dia.

Goso dir que s'ha d'aprendre a escriure d'aquesta manera:" Això que llegeixo és un article. El text té forma de columna. Puc llegir-lo fins al final. Puc deixar-lo si no 'interessa. Surt cada dia excepte els dilluns..." Convé, doncs, començar a practicar l'escripura fent això: construir frases que només incloguin una idea. [...] Quina és la meva recomanació, si volem que ens entenguin?:
Pensar una cosa que volem dir. Escriure-la. Llegir-la per comprovar si la idea- una, només- és clara. Punt. Anem per una altra. Quan dominem la tècnica de pensar-escriure una idea després d'una altra, ja podrem improvisar.