divendres, 3 de febrer de 2017

L’expressió corporal a 6è

L’expressió corporal és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries i per connectar amb altres persones. És una activitat que potencia les capacitats comunicatives. És important i necessari ensenyar els nens i nenes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats, a posar-se davant d’un públic per poder assolir tota la riquesa expressiva que aporta la representació a partir del cos.

Així doncs, l’expressió corporal constitueix una part molt important en l’educació dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, autocriticar-se, enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.

És també treballar en equip, un valor molt important en la societat actual. Els nens aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren, reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú.